GOBI DRY Tank Manual

GOBI DRY Tank hindrar vatten att komma in i din bränsletank genom ventilationen. Detta stoppar tillväxt av bakterier i dieseltankar och skyddar bränsletankar i metall mot korrosion.

GOBI DRY erbjuder ett miljövänligt och säkert alternativ till giftiga kemikalier som tillsätts bränslet. Då kristallerna återanvänds gång på gång är det även ekonomiskt fördelaktigt.

Normalt kommer vatten in i tanken genom fuktig luft som passerar in genom ventilationen vid användande av motor samt vid temperaturvariationer. GOBI DRY Tank absorberar denna fukt innan den når bränsletanken och släpper endast in torr luft.

 

Vattenabsorberande kristaller

GOBI DRY använder vattenabsorberande kristaller som indikerar fuktighetsgrad genom att ändra färg. Kristallerna är av en ny typ som är helt säker till skillnad mot vissa tidigare självindikerande kristaller. Kristallerna har en otrolig förmåga att absorbera vatten i luften – även i låga temperaturer, vilket gör dem mycket användbara.

 

Montering av GOBI DRY Tank

 

Pinnskruv skruvas fast med två bultar på var sida av en ändplatta.

Vänd sidan med ändplattan nedåt.

Applicera stor O-ring på ändplatta samt glastub. Glastuben bildar nu en bägare. Glastuben hålles på plats när kristallerna hälles i.

Häll försiktigt då kristallerna gärna beter sig som små studsbollar och hoppar ur.

Med den andra O-ringen på plats träs den andra ändplattan över pinnbulten och trycks mot glastuben. Pressa de två ändplattorna mot varandra samtidigt som du skruvar på den sista bulten på pinbulten vilket håller ihop hela avfuktaren.

Nu kan slangkopplingar med O-ringar skruvas på plats.

 

Montera i båt

Majoriteten av båtar har 16mm avluftningsslang. GOBI DRY Tank kommer med två 16mm anslutningsnipplar. Om din slang är av annan dimension kan du enkelt ansluta en annan nippel med 1/2″ gänga.

En enklaste formen av anslutning är att hitta ett lämpligt ställe där GOBI DRY Tank får plats och där slangen är längst ovan tanken nära skrovgenomföringen.  Skär av slangen och trä på slangändarna på respektive sida av GOBI DRY Tank. Säkra anslutningen med slangklämmor.

Bubblar det ofta upp bränsle i avluftningen när du tankar?

Om det för dig ofta skvätter ut bränsle i naturen vid tankning är det en indikering att du troligen kommer att få bränsle in i din GOBI DRY Tank.

På grund av risken att bränsle när kristallerna vid tankning rekommenderar vi att man utöver ovan installation även installerar en 3-vägskran på avluftningsslangen nära GOBI DRY tank, på tanksidan. Till denna kran anslutes en kort slang som vid tankning kan ledas antingen till en reservdunk eller till påfyllningens mynning. Vid tankning vrid kranen så att eventuellt bränsle som bubblar upp då rinner genom denna slang istället för till GOBI DRY Tank. På detta sätt undviker man även att spilla bränsle i naturen!  När tankningen är klar ställ tillbaka kranen för öppet flöde genom avluftning och GOBI DRY tank och stuva den extra slangen.

Om bränsle trots allt når kristallerna är risken stor att de tappar sin funktion. Köp då GOBI DRY ersättningskristaller.

 

Regenerering

Tid innan regenerering varierar med storlek på tank, hur ofta du använder motorn, hur länge du använder motorn samt i vilken väderlek motorn används och även förvaras i. En normal användare behöver regenerera en gång om året men avvikelser uppåt och neråt är lika vanliga.

När kristallerna är djupt mörkt gröna, nästan svarta har de absorberat maximal mängd med vatten och behöver regenereras. Regenerering görs genom upphettning. Upphettningen frigör vattnet som är bundet till kristallen.

Öppna behållaren och försiktigt hälla över samtliga kristaller i avsedd behållare för upphettning. Häll försiktigt då kristallerna är som små studsbollar och gärna hoppa ur kärlet.

Vi rekommenderar uppvärmning i ugn för regenerering.

Värm ugnen till 120 grader och ställ sedan in kärlet med kristallerna. Lämna i ugnen till de är orange i färgen, detta tar normalt 1-3 timmar.

Om ugn ej finns tillgänglig finns följande lite mer arbetskrävande metoder.

  • I stark sol och torrt väder kan kristallerna torka på ett stort fat. Se till att det är så pass stort att kristallerna inte travas ovanpå varandra. Tidsåtgång – minst en dag.
  • På en stekpanna med lägsta värme. Rör om då och då. Tidsåtgång 1-2 tim
  • Mikrovågsugn vid lägsta effekt (max 50-80W) är en osäker metod då inte alla mikrovågsugnar kan ställas på en tillräckligt låg effekt. Vid för hög effekt kan kristallerna spricka.

 

Tänk på

Säkerställ att påfyllningslock ej läcker vatten. Det är ett alltför vanligt fel som orsakar vatteninträngning i tankar.

 

Teknisk data

Tomvikt 470g

Storlek  176 x 107 mm